."דורות בגלבוע" צועדים בשביל ישראל

 

מנחה: ראובן ארד

תוכן: צעידה בשביל ישראל מדן ועד אילת, המסע בשביל ישראל מכיל בתוכו אתגר, אהבת הארץ, זיכרונות והגשמת חלום. במהלך שנה זו נציע מספר קטעי הליכה בקבוצה לאורך שביל ישראל במסלולים שאורכם עד 13 ק"מ וכן שלושה ימי צעידה רצופים בדרום הארץ. בשנים הבאות נמשיך ונהלך קטעים נוספים.

לקראת כל צעידה תצא תכנית מפורטת להרשמה (יש לאשר השתתפות לפני כל צעידה).

 

 

מועד: ימי שישי

תאריכים: 27.10, 10.11, 12.1, 08.3, 12.4

שלושה ימים רצופים בדרום - (א) 6-8.12.23 (ב) 7-9.2.24

 

 

 

 

צועדים בשביל ישראל - עין כרם 8.12.23
שביל ישראל מיגור  29.12
צועדים בשביל-3 ימים בדרום   8-10.2
צועדים בשביל ישראל מאנדרטת רובינשטיין לחנות 19.1
צועדים בשביל מחרבת חנות לצומת האלה -  8.3
צועדים בשביל ישראל 12.4 -  מאלעד לתל חדיד