שנה חמישית של צעידה בשביל ישראל מדן ועד אילת, המסע בשביל ישראל מכיל בתוכו אתגר, אהבת הארץ, זיכרונות והגשמת לום. במהלך שנה זו נציע מספר קטעי הליכה בקבוצה לאורך שביל ישראל במסלולים שאורכם עד 13 ק"מ וכן שני ימי צעידה רצופים בדרום הארץ. בשנים הבאות נמשיך ונהלך קטעים נוספים. לקראת כל טיול צעידה תצא תכנית מפורטת.

המעוניינים להצטרף לצעידה, באופן שיטתי או מזדמן, מתבקשים להרשם באתר

מועד: יום שישי – אחת לחודש לערך

 

מועד: יום שישי – אחת לחודש לערך

 

 

צועדים מחדרה לבית ינאי-8.10