OMM- דקה אחת של מדיטציה

| עדכון אחרון:  01/04/2020 21:54

OMM- דקה אחת של מדיטציה
רני אורן, מייסד ומנהל עמותת פטריציו פאולטי להתפתחות ותקשורת בישראל, מפעילת פרויקט נערי האור. מרצה באוניברסיטת בן גוריון, ובאוניברסיטה העברית בירושלים

OMM- דקה אחת של מדיטציה

תמונות מצורפות להודעה זו: