סיור חוג צילום בצפון רמת הגולן.

07/11/2018 19:24

קבוצת הצילום של שושנה גנז , פתחה את שנת הלימודים 

בסיור צילומים בצפון רמת הגולן. 

  בתל חזקה צילמנו את פרחי הסתו המופלאים, החלמוניות והסתווניות המפליאים בגודל פריחתם 

והצבעים העזים  הבוקעים מתוך האדמה היבשה.

 במחנה קצינים סורי , צילמנו תמונות סוריאליסטית של  ציורי גרפיטי בתוך מבנה נטוש.