תערוכת המשתתפות בסדנה "חומר ורוח" בהנחיית ריקה רוסו סינה

29/11/2017 14:17