מטיילים ומצלמים בקסריה

14/09/2021 23:19

בימים החמים האלו , כשרק עם רדת הערב , אפשר לחזור לנשום 

יצאנו לנמל קיסריה לסיור צילום אחרון לשנה זו וחגיגי במיוחד !

קבוצת  "מטיילים ומצלמים עם שושנה " שהוכיחו נחישות ודבקות במצלמה 
והאמינו שהמצלמה לוקחת אותם למקומות טובים , זכו בסיורים מצולמים מרתקים ,

אחת לשבועיים מחודש דצמבר ועד סוף יוני .
להתראות בשנה הבאה