מטיילים ומצלמים בנצרת

14/09/2021 23:19

השנה הולכת ומסתיימת לה ... דווקא שנת הקורונה הוציאה אותנו לטיולים רבים בהם המצלמה הובילה אותנו 

למקומות ואנשים מעניינים .

הפעם יצאנו עם ראדא בולוס בשבילי ילדותה בנצרת בכנסיות שבהם בילתה בילדותה ובטעמים שמהם טעמה.
 טעמנו  פאטייר וכנאפה  מיוחדים לנצרת