נחל עמוד העליון 2.21

24/02/2021 22:37

"דורות בגלבוע"-  צועדים בשביל ישראל

יום שישי 12.2.21

שלום רב לצועדים,

המסלול:   

מחניון הפיתול עם נחל מירון נתחבר אל העמוד העליון: מים, שפע צמחיה ,

טחנות קמח, בריכות שכווי . נמשיך במורד הנחל אל עין סתר. ומכאן לאורך 2 ק"מ החלק הקשה של היום.

נסיים בחניון קדרים.

 

13ק"מ  של מסלול בינוני.