שביל ישראל מחורבת רקית, מעל נחל אורן, אל חניון אורן  . משם על רכס אצבע, ל עין הוד, ונסיים מתחת לכפר.

26/01/2021 17:46

נתחיל ללכת בחורבת רקית, אשר בכרמל, נרד לאורך צנור נפלא, מעל נחל אורן,

אל חניון אורן  .   משם נעפיל על רכס אצבע, לתצפית יפה מאד על חוף הכרמל, נעבור דרך עין הוד, ונסיים מתחת לכפר.