משמורת פורה לדביר

10/04/2016 16:01

המסלול:

נתחיל ללכת משמורת פורה(לא נכנסים),לכוון דרום. חוצים את נחל פורה וחוצים כביש 40 לאורך הערוץ של נחל שקמה-מכאן ואילך הולכים על הגדה הימנית-פעם מערב ופעם דרום-של הנחל, כאשר שדרת אקליפטוסים יפה מלווה אותנו לאורך רוב הדרך. לקראת קבוץ דביר יוצאים לדרך שדות, מקיפים הקבוץ ומסיימים אחרי 13-14ק' של מסלול קל, ליד בית העלמין.