חידוש הישוב בטבריה במאה ה-18 בהדרכת איני עבדי

15/01/2018 21:58