המיליון השביעי-

22/10/2017 20:47

יחסם של הישראלים אל השואה קבע את יחסם אל עצמם ולהיפך. בשלב מסויים היתה השואה לאחד ממקורות

    זהותם הקולקטיבית , כפי שהיתה לששת מיליון קורבונותיה. על כן קראתי להם המיליון השביעי" (תום שגב)

 

נלך בעקבות סיפורם של קאפו באושוויץ, של חסיד אומות העולם אוסקר שינדלר, ושל הנאצי המשפיע ביותר על הפתרון הסופי – אדולף אייכמן.