מטילים ונופשים בירושלים- אוגוסט 2017 -צילם יצחק משען

02/10/2017 21:40