מטילים ונופשים בירושלים אוגוסט 2017- צילמה בתיה שפי

12/09/2017 17:32