יוזמים עסק
"דורות בגלבוע" בשיתוף עם  "מעוף" ואשל פועלים לקידום ולפיתוח מקצועי, למתן מענים וליצירת פלטפורמה למרחב תעסוקתי בגיל המבוגר.במהלך השנה יוצעו תוכניות ומסלולים, תוך הקשבה לצרכים העולים מן השטח. ביניהם: קורס "יוזמים עסק"- ליזמים מתחילים, וכן- "יזמות עסקית" ליזמים פעילים. הקורסים יהיו בדגש על מאפייני היזמות בגיל המבוגר. נשמח לצרף אתכם לרשימת מכותבינו. לשם כך נבקשכם לשלוח אלינו את פרטיכם לדוא"ל : [email protected]
 
 
יוזמים עסק- גימלאים בונים עסקים- 19.4
"מחשבים מסלול מחדש" - קורס מוביל להכנה לפרישה מעבודה במרחב הכפרי