שימו לב :אם יוצאים שני בני זוג חייבים לרשום את שניהם -

 

כל אחד הרשמה נפרדת - תחת ת. הזהות שלו

 

 

 

אירוע פתיחה - ארץ אהבתי  18.9
אין סודות בשכונה   20.9.19
חבל לכיש מזרח- 11.10
צפת וכחל 8.11
מלכה בכרם  22.11
מבצע דני -27.12
בת הים הקטנה-  17.1
אל הנגב   14.2
הר בית אל 20.3
חיפה הנסתרת  24.4
העיר רחובות  -8.5