קתדרה ללימודי זיקנה

 

מיועד לאנשי מקצוע ולבעלי תפקידים מהישובים ומהאזור הרחב.

 

תוכנית המשלבת ידע מקצועי עדכני, העשרה והדרכה.

 

המנחים: אנשי מקצוע מהשורה הראשונה מומחים בתחומם.

 

לקראת כל יום עיון תצא תוכנית מפורטת והרשמה