ערב בטעם הסמבה  עומד בסימן הטיול המוצע לדרום אמריקה-