היחידה לגרונטולוגיה יישומית

מטרתה יישום בשטח של עקרון העל AGEING IN PLACE

באמצעות העמקת ההבנה של הצרכים השונים הקיימים לאורך שנות הזקנה, דיוק והתאמת שירותים.

 

א. היחידה פועלת להגברת תהליכי למידה והשתלמות בקרב עובדים ובעלי תפקיד. קיום של דיון מקצועי בסוגיות העולות על הפרק.

מקדמת את פעילות:

  • קתדרת הזקנה
  • צוות הייעוץ

 

ב. על מנת להגיע לכל ותיק, במטרה להנגיש מידע ולוודא אפשרות של בחירה והשתתפות- היחידה עוסקת במיפוי אוכלוסיית הוותיקים, שמירה ויצירה של קשרים עם בעלי תפקידים מהיישובים.

 

ג. אגב זיהוי 'גיל הזקנה הצעירה' כבעלת מאפיינים ייחודיים, היחידה פועלת על מנת להנגיש לאוכלוסייה זו שירותים מותאמים. ביניהם:

  • קורס הכנה לפרישה
  • קורס יזמות עסקית