מנחה: עדי זרחי

"גלתה סנהדרין… מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושה ליבנה, ומיבנה לאושה, ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית־שערים, ומבית־שערים לציפורי, ומציפורי לטבריא "(תלמוד בבלי, מסכת רה"ש)

תוכן: שביל גלילי מרהיב חדש נפרץ לאחרונה ע"י רשות העתיקות ואחרים. אורך השביל 70 ק"מ ומניין חברי הסנהדרין - 70 (יש אומרים 71...).

 

*נלך לאורך חמשת המקטעים ונשלב טבע פראי ולא מוכר עם ההסטוריה הגלילית ודמויותיה.

 

 

 

תאריכים:

05.12.19 מבית שערים לאושא

16.1.20 מאושא לידפת

06.2.20 מידפת לציפורי

19.3.20 מציפורי לארבל

14.5.20 מארבל לטבריה

 

מועד: ימי חמישי- אחת לחודש לערך.

 

לקראת כל טיול- צעידה תצא תכנית מפורטת להרשמה. ניתן להרשם לצעידה שיטתית או באופן מזדמן. המעוניינים להצטרף מתבקשים להרשם באתר דורות בגלבוע.