מטיילים ומצלמים באגמון החולה  - 3.1.23
מטיילים ומצלמים בנצרת 17.1
מטיילים ומצלמים בגבעת עדה- 14.2
מטיילים ומצלמים סביב שלולית החורף הגדולה בנתניה
מטיילים ומצלמים- בין טבע ואדם-  14.3