תרבות ורוח בישראל- סדרת טיולים

להכרת המסורות הרוחניות העיקריות בישראל,

מיקרוקוסמוס של החיפוש האנושי אחר משמעות במהלך הדורות