מידע כללי תשפ"א

(01/08/2020 12:08)

מידע כללי לשנת תשפ"א

פתיחה: יז' אלול תשפ"א 18.10.2020

סיום: 30.6.2021

לבחירתך תוכנית מגוונת של חוגים ופעילויות.

·        תנאי לפתיחת כל אחד מהחוגים הוא מספר משתתפים מינימאלי.

·        תשלום שנתי בסך 950 ₪. התשלום מקנה זכות להשתתף בכל החוגים והפעילויות ע"פי בחירתך.

·        דמי רישום שנתיים לכל חוג: 200 ₪. דמי רישום לשני חוגים רצופים: 250 ₪.חוג בוקר מלא- 250 ₪

·        פירוט בחוברת אודות חוגים וסדנאות בעלי עלות נוספת.

·        לצעירים\ גילאי הביניים- השתתפות בתעריף אחר.

·        טיולים וסיורים יחויבו בנפרד. ניתן לבטל יציאה עד 7 ימים לפני הטיול. לאחר מכן יחויב החבר בעלות הטיול.

·        תשלום נוסף יגבה בגין חוברת עזר\צילומים בחוגים.

·        ביטול השתתפות בחוג שנתי לא יאוחר מהמפגש השני. ביטול אפשרי רק בחוג שנתי.  חובה להודיע בכתב על ביטול.

·        החלפת חוג במהלך השנה תחוייב בעמלת טיפול בסך 25 ₪ .

·        דמי הרשמה לחוג לא יוחזרו לחוגים שיסתיימו מוקדם מהמתוכנן עקב מיעוט משתתפים, או עקב הנחייה לסגירה ברמה הארצית.

·        תיתכן עליה בתעריפים כתוצאה מייקור עלויות במשק.

·        מרכז דורות בגלבוע יפעיל מערכת הסעות מסודרת לחוגים.

·        לאחר סגירת ההרשמה לחוגים יקבלו הנרשמים הודעה על סדרי ההסעה.

·        בחודשים יולי- אוגוסט תוצע תכנית מגוונת של מפגשי קיץ לבחירתכם, בעלות נוספת.

להתראות בחוגים ובפעילויות

תודתנו למשרד הרווחה, למשרד לשיוויון חברתי ולמוסד לביטוח לאומי המסייעים בקיום התוכניות השונות