הסבר הרשמה לחוגים באתר

(01/07/2019 17:41)

מידע כללי לשנת תש"פ

פתיחה: א' אלול תשע"ט  27.10.19 סיום: 30.6.20

 

לבחירתך תוכנית מגוונת של חוגים ופעילויות.

 • תנאי לפתיחת כל אחד מהחוגים הוא מספר משתתפים מינימאלי.
 • תשלום שנתי בסך 950 ₪. התשלום מקנה זכות להשתתף בכל החוגים והפעילויות ע"פי בחירתך.
 • דמי רישום שנתיים לכל חוג: 200 ₪. דמי רישום לשני חוגים רצופים: 250 ₪.חוג בוקר מלא- 250 ₪
 • פירוט בחוברת אודות חוגים וסדנאות בעלי עלות נוספת.
 • לצעירים\ גילאי הביניים- השתתפות בתעריף אחר.
 • טיולים וסיורים יחויבו בנפרד. ניתן לבטל יציאה עד 7 ימים לפני הטיול. לאחר מכן יחויב החבר בעלות הטיול.
 • תשלום נוסף יגבה בגין חוברת עזר\צילומים בחוגים.
 • ביטול השתתפות בחוג שנתי לא יאוחר מהמפגש השני. חובה להודיע בכתב על ביטול.
 • החלפת חוג במהלך השנה תחוייב בעמלת טיפול בסך 25 ₪ .
 • עלות חוג לא תוחזר לחוגים שיסתיימו מוקדם מהמתוכנן עקב מיעוט משתתפים.
 • תיתכן עליה בתעריפים כתוצאה מייקור עלויות במשקאו ירידה בתמיכות..
 • מרכז דורות בגלבוע יפעיל מערכת הסעות מסודרת לחוגים.
 • לאחר סגירת ההרשמה לחוגים יקבלו הנרשמים הודעה על סדרי ההסעה.
 • בחודשים יולי- אוגוסט תוצע תכנית מגוונת של מפגשי קיץ לבחירתכם, בעלות נוספת.

להתראות בחוגים ובפעילויות

תודתנו למשרד הרווחה, למשרד לשיוויון חברתי ולמוסד לביטוח לאומי המסייעים בקיום התוכניות השונות