H מוזיקה, נגינה, רקוד וקולנוע

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
הבה ננגן-לימוד הנגינה בחלילית מתחילים
צלילה לקס - מורה למוזיקה,מנצחת מקהלות ותזמורת
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
על היופי המוזיקאלי
ד"ר מוטי אדלר
יום א' 09:10-10:35
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוויה מהסרטים- הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים
ענת שפרן אור
יום א' 09:10-10:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
עולם הקולנוע- צפייה מונחית בסרטי קולנוע
עופר קדר
יום א' 09:10-12:15
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מי אתה שיר עברי
ד"ר מוטי אדלר
יום א' 10:50-12:15
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מסע עולמי בשילוב סרטי איכות- סלון גיאוגרפי- מבוטל
יום א' 17:00-20:00
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ביודנסה- ריקוד החיים
אפרת ארגמן
יום א' 17:00-19:00
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
לנוע, לרקוד, לחיות
אורלי סלע- מדריכת ריקוד ותנועה.
יום ב' 09:10-10:10
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
הבה ננגן-לימוד הנגינה בחלילית-ממשיכים
צלילה לקס - מורה למוזיקה,מנצחת מקהלות ותזמורת
יום ב' 09:10-10:35
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
הבה ננגן-לימוד הנגינה בחלילית-ממשיכים
צלילה לקס - מורה למוזיקה,מנצחת מקהלות ותזמורת
יום ב' 09:10-10:35
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
לשיר בצוותא
יום ב' 10:50-12:15
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מוסיקה חובקת עולם
אוכמא שפרן
יום ג' 10:50-12:15
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
שפת הסתרים של אמנות הקולנוע
אמיר תומשוב
יום ד' 09:10-10:35
לטופס הרשמה