A שפות, כתיבה ותיעוד

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
שפה ערבית מדוברת, תרבות ומנהגים – ממשיכים
פתחי מסאלחה
יום ג' 10:50-12:15
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
אנגלית מדוברת לממשיכים
פיליפה סיגל
יום ד' 09:10-10:35
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
בקול טבעי - סדנת כתיבה יוצרת
טלי וייס-משוררת,
יום ה' 09:10-12:00
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
הסיפור שלך מרתק!- הכוח שבכתיבה
רזיה בן גוריון- סופרת, מטפלת, מרצה, מנחה סדנאות, מלווה כותבים
יום ה' 09:10-12:00
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
צרפתית – שפה ותרבות
אריה בן שמחון
יום ה' 09:10-10:35
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ספרדית – שפה ותרבות
ברטה גולדשטיין
יום ה' 10:50-12:15
לטופס הרשמה