ק.ב רישום בעקבות אמני מופת עם ברכה חסיד

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת- שיעור 1
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ק.ב.חורף- שיעור 1-אקוורל בשלבים
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 2
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 3
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 4
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 5
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 6 לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 7
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 8 לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-שעור 9
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
דורות בגלבוע לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
שיעור 2 מחזור 3 -צבעי אקוורל ומלח בישול
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
שיעור 3 רישום בעקבות אמני מופת- מחזור 3- שקיעות
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת- לילה
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת סלומה לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת- קלימנט לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת- קליגרפיה לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום בעקבות אמני מופת-מאטיס
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים