קול קורא לוותיקי העמק וצעיריו-לכבוד שנת המאה להתיישבות בעמק

דף הבית (04/05/2021 21:53)
שיח דורות

קול קורא לוותיקי העמק וצעיריו

לכבוד

שנת המאה להתיישבות בעמק

להעלות את זכרונותיהם-הם

ואת

סיפורי זכרונות הוריהם וסביהם

מהקמת הישובים בני המאה ומשנותיהם הראשונות

ולקיים את מצוות "והגדת לבנך"

ולכל חבריך ומיודעיך.

 

שלחו אלינו את הסיפורים כדי שנעלה אותם

לאורך שנת המאה לבטאוננו "שיח דורות".

 

אפשר להביא את הסיפורי בכתב יד למשרדי "דורות בגלבוע", או לשלוח אותם מוקלדים (רצוי) לכתובת [email protected]

ותבואו על הברכה!