ארץ אהבתי- ההתיישבות הבדואית, אתרים עתיקים וחוות בודדים בפתחת באר שבע 8.4.2016

08/05/2016 16:22