צועדים בשביל ישראל משמורת פורה לקיבוץ דביר 30.3.2016

20/04/2016 00:19