עמק בית שאן- בין אנרגיה ירוקה לגשרים של שלום

05/04/2017 13:15

עמק בית שאן- בין אנרגיה ירוקה לגשרים של שלום