1מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 2בית הארחה לצליינים - פילגרהאוס.2מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 3בית הארחה לצליינים - פילגרהאוס.3מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 4מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 5מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 6מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 7מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 8מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 9מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 10מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 11מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 12מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 13מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 14מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 15מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. 16מטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר. בית הארחה לצליינים - פילגרהאוס.בית הארחה לצליינים על שפת הכנרתמטיילים ומצלמים אצל יובל לופן - האיש והפסלים מגנוסר.