סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (1)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (2)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (3)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (4)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (5)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (6)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (7)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (10)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (12)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (14)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (15)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (16)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (20)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (22)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (23)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (24)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (26)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (28)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (29)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (30)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (31)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (32)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (33)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (34)סיור ליקוט-תל יזרעאל 28.12 (35)