-הקסטל-3 ימים ביוני (56)-הקסטל-3 ימים ביוני (57)-הקסטל-3 ימים ביוני (58)-הקסטל-3 ימים ביוני (59)-הקסטל-3 ימים ביוני (60)-הקסטל-3 ימים ביוני (61)-הקסטל-3 ימים ביוני (62)-הקסטל-3 ימים ביוני (63)-הקסטל-3 ימים ביוני (64)-הקסטל-3 ימים ביוני (65)-הקסטל-3 ימים ביוני (66)-הקסטל-3 ימים ביוני (67)-הקסטל-3 ימים ביוני (68)-הקסטל-3 ימים ביוני (69)-הקסטל-3 ימים ביוני (70)-הקסטל-3 ימים ביוני (71)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (48)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (49)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (50)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (51)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (52)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (53)-שייח עבד עזיז, היום מבשרת3 ימים ביוני (54)שלשה ימים ביוני-ראש אל טוויל- אנדרטה לזכר סיירת דוכיפת (1)שלשה ימים ביוני-ראש אל טוויל- אנדרטה לזכר סיירת דוכיפת (2)שלשה ימים ביוני-ראש אל טוויל- אנדרטה לזכר סיירת דוכיפת (3)-הקסטל-3 ימים ביוני (51)-הקסטל-3 ימים ביוני (52)-הקסטל-3 ימים ביוני (53)-הקסטל-3 ימים ביוני (54)-הקסטל-3 ימים ביוני (55)3 ימים ביוני (2)3 ימים ביוני (59)3 ימים ביוני (60)3 ימים ביוני (61)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (58)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (59)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (60)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (61)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (62)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (63)-גבעת התחמושת-3 ימים ביוני (64)-הקסטל-3 ימים ביוני (40)-הקסטל-3 ימים ביוני (41)-הקסטל-3 ימים ביוני (42)-הקסטל-3 ימים ביוני (43)-הקסטל-3 ימים ביוני (44)-הקסטל-3 ימים ביוני (45)-הקסטל-3 ימים ביוני (46)-הקסטל-3 ימים ביוני (47)-הקסטל-3 ימים ביוני (48)-הקסטל-3 ימים ביוני (49)-הקסטל-3 ימים ביוני (50)