הקלטות

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
אמני מופת מציירים מוזיקה
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
ד"ר ירדנה דגן
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מצלמה מתרפקת על עיר לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
רישום וציור בעקבות אמני מופת
ד"ר ברכה אל חסיד גרומר
לפרטים נוספים