חוות גבעות עולם - בית הכנסת (13)20171013_11324320171013_113302הווילה של אל מסרחוות גבעות עולם (1)חוות גבעות עולם (2)חוות גבעות עולם (3)חוות גבעות עולם (4)חוות גבעות עולם (5)חוות גבעות עולם (6)חוות גבעות עולם -בור המים (22)חוות גבעות עולם -בור המים (23)חוות גבעות עולם -בור המים (24)חוות גבעות עולם -בור המים (26)חוות גבעות עולם -בור המים (27)חוות גבעות עולם -בור המים (29)חוות גבעות עולם -בור המים (30)חוות גבעות עולם -בור המים (32)חוות גבעות עולם- בית הכנסת (10)טעימות יין ביקב טורא (2)טעימות יין ביקב טורא (3)טעימות יין ביקב טורא (4)טעימות יין ביקב טורא (5)טעימות יין ביקב טורא (6)טעימות יין ביקב טורא מלווה בשיר לשבת (1)מחנה פליטים בלטהמצפה שלושת הימים (1)מצפה שלושת הימים (2)מצפה שלושת הימים (3)מצפה שלושת הימים (4)מצפה שלושת הימיםתצפית מהר כביר (1)תצפית מהר כביר (2)תצפית מהר כביר (3)תצפית מהר כביר (4)תצפית מהר כביר (5)תצפית מהר כביר (6)תצפית מהר כביר (7)תצפית מהר כביר (8)תצפית מהר כביר (9)תצפית מהר כביר (10)תצפית מהר כביר (11)תצפית מהר כביר (12)תצפית מהר כביר (13)תצפית מהר כביר (14)תצפית מהר כביר (15)תצפית מהר כביר (18)תצפית מהר כביר על עמק תרצה (16)תצפית מהר כביר על עמק תרצה (17)תצפית -מצפור יוסף-על שכם (2)תצפית מצפור יוסף-על שכם (3)תצפית על שכם (4)תצפית על שכם (5)תצפית על שכם (6)תצפית על שכם (8)תצפית על שכם וקבר יוסף (1)